Zapojené farnosti, spoločenstvá a rehole

Misie
na facebooku a youtube

program misí

ĎAKUJEME

každému kto sa zúčastnil na misiách, či už v službe alebo ako účastník, či fyzicky alebo len online. Všetkým vám úprimne ďakujeme a modlíme sa za vás.

Fotky a videá z misií